Save

 

Vilniaus pirkliai XIX amžiuje
2017-01-05

Svetainės lankytojams siūlome susipažinti su unikaliu dokumentu: „Vilniaus pirklių krikščionių sąrašu“ 1809–1898 metais. Metais, kai Lietuva buvo inkorporuota į Rusijos imperijos sudėtį, o Lietuvos verslui teko priimti naujus iššūkius, išmokti plėtoti verslą naujomis teisinėmis ir ekonominės veiklos sąlygomis. Metais, kai Vakarų Europoje įvyko didžiulė ekonominė pažanga, gerėjo gyvenimo sąlygos, kokybė. Metais, kai Rusijos imperijos ekonominis atsilikimas paveikė ir Lietuvos raidą. Kaip į tuos pokyčius reagavo Vilniaus pirkliai – XIX a. verslininkai, kaip jiems pavyko organizuoti verslą ir prisitaikyti prie naujų verslo sąlygų – atsakė Aelita Ambrulevičiūtė parengtoje monografijoje „Vilniaus pirkliai XIX amžiuje: statusas, veikla, galimybės“. Šį tyrimą ir leidimą finansavo Lietuvos mokslo tarybą (sutarties Nr. MIP-070/2014).

Pristatomas „sąrašas“ leis svetainės lankytojams susipažinti su Vilniaus pirklių personalijomis, jų verslais, prisiliesti prie XIX a. Vilniaus verslo praeities, apie kurią teturima tiek nedaug žinių.

Sąrašo sudaro dvi dalys: 1) XIX a. pirmoji pusė ir 2) XIX a, antroji pusė. Tokį skirstymą lėmė Rusijos imperijos (kartu ir Lietuvos) ekonominės raidos specifika: svaresni pokyčiai prasidėjo XIX a. antrojoje pusėje, kai 1861 m. buvo panaikinta baudžiava, kai per Vilnių buvo nutiesta Sankt Peterburgo–Varšuvos geležinkelio linija (1860 m. buvo atidarytas Panerių tunelis, o 1862 m. – linija baigta tiesti) ir paspartėjo pramonės vystymas, tad akivaizdžiai pasikeitė pirklių užsiėmimai, verslo apyvarta, padidėjo pirklių skaičius.

Tikimasi, kad „sąraše“ išvengta nenuoseklumo, o klaidų ir pražiūrėjimų skaičius yra minimalus. Paaiškinimai kaip skaityti pirklių biogramas, pavardžių, gatvių pavadinimų rašybą ir kita pateikti pirmoje „sąrašo“ dalyje. Sąrašas sudarytas remiantis dokumentais, saugomais Lietuvos valstybės istorijos archyve: Vilniaus gubernijos iždo rūmų fonde (515), Vilniaus gubernijos mokesčių komisijos fonde (517) ir Vilniaus miesto dūmos fonde (937).

Sąrašą galite rasti čia: pirkliai krikscionys XIX a_ I puse.pdf ir pirkliai krikscionys XIX a_ II puse.pdf