Save

 

D.U.K. Informacija klientams

Kokių duomenų ir informacijos reikia kreipiantis į istoriką – genealogą?
Kas yra vienos genealoginio medžio šakos sudarymas?
Kokia medžiaga pateikiama klientui, atlikus genealoginius tyrimus?
Kai kurių pateikiamų dokumentų pavyzdžiai.

 • Kokių duomenų ir informacijos reikia kreipiantis į istoriką – genealogą?
 • Kreipiantis į vieną iš mūsų istorikų – genealogų prašome užpildyti anketos formą (ją galite atsisiųsti čia) arba susisiekite su mumis tiesiogiai ir nurodykite duomenis, kurie reikalingi pradėti genealoginį tyrimą.

 • Kas yra vienos genealoginio medžio šakos sudarymas?

  • Dažniausiai klientas užsako vieną genealoginio medžio šaką. Ji sudaroma vienos šeimos/pavardės pagrindu. Medyje pateikiama kiekvienos kartos visi vaikai, pradedant nuo asmens kurio duomenis pateikia klientas, toliau ieškomi duomenys apie jo tėvą (gimimo data, santuokos/ų data, mirties data) bei motiną (motinos atveju, pateikiamas tik jos vardas, mergautinė pavardė, apytikslė gimimo data, santuokos/ų data bei jos tėvų vardai, jei ji ištekėjo po 1826 m.) bei tėvo brolius ir seseris (pateikiama jų gimimo data).Toliau tokiu pačiu būdu ieškomi duomenys apie asmens senelį (gimimo data, santuokos/ų data, mirties data) bei senelę (senelio žmoną (senelės atveju, pateikiamas tik jos vardas, mergautinė pavardė, apytikslė gimimo data, santuokos/ų data bei jos tėvų vardai, jei ji ištekėjo po 1826 m.) bei senelio brolius ir seseris (pateikiama jų gimimo data) ir t.t. Radus papildomos informacijos apie šeimos narius, ši taip pat įtraukiama į giminės medį, o tą patvirtinančios metrikų kopijos taip pat pateikiamos klientui.

 • Kokia medžiaga pateikiama klientui, atlikus genealoginius tyrimus?
  • Byla popieriniame formate: pateikiamų dokumentų sąrašas, genealoginio medžio schema, metrikų ir kitų dokumentų patvirtinančių medyje pateiktus duomenis kopijos, šių dokumentų vertimai (iš lotynų, lenkų, rusų kalbų į lietuvių kalbą); bei informacija CD.
    
 • Kai kurių pateikiamų dokumentų pavyzdžiai.
  Santuokos metrikų kopijos ir metrikų vertimo pavyzdys:


 
1844 m. rugpjūčio 13 d. Naujųjų Trakų RKB kunigas Bazilijus Lukaševičius sutuokė:
 valstiečius Petrą Hajdukevičių (sūnų valstiečių Antano ir Kotrynos Hajdukevičių) iš Alovės kaimo Senųjų Trakų parapijos ir merginą Marijoną Vasiliauskaitę ( dukrą valstiečių Kazimiero ir Marijonos Vasiliauskų) iš Karažiškių kaimo.
Liudijo – Mykolas Mackevičius ir kt.
Vertimas iš lenkų kalbos.
LVIA, f.604, ap.38, b.106, l.236 v, Nr.31.

Krikšto metrikų kopijos ir metrikų vertimo pavyzdys :


 
1840 m. gegužės 12 d. Naujųjų Trakų Romos katalikų parapinėje bažnyčioje kunigas Bazilijus Kloskis pakrikštijo kūdikį vardu Kristina, kuris gimė 1840 m. gegužės 9 d. Karažiškių kaime. Tėvai- valstiečiai teisėti sutuoktiniai Jurgis ir Anelė iki sant. Daukševičiūtė, Poplavskiai. Krikšto tėvai- valstietis Antanas Paplauskas, bajorė Rozalija žmona Jurgio Bartoševičiaus.
Vertimas iš lenkų kalbos.
LVIA, f. 604, ap. 38, b. 139, lapas 71v, Nr. 90.
Mirties metrikų kopijos ir metrikų vertimo pavyzdys:


 
1830 m. kovo 29 d. Samnikų kaime mirė valstietis Simonas, sūnus valstiečio Pranciškaus Batarlos nuo opų, turėjęs 65 metus. Po savęs paliko sūnus Joną, Kristupą, Dominiką ir dukrą Rozaliją. Kurio palaikai buvo palaidoti Gudakiemio kapinėse 1830 m. kovo 31 d.
Vertimas iš lenkų kalbos.
LVIA, f. 604, ap. 38, b. 41, lapas 28r, Nr. 11.