Apie mus

Biografija

KORNELIJA GURECKĖ

Gimė ir užaugo Telšiuose.

IŠSILAVINIMAS

Istorijos magistro laipsnis

2010 – 2012 metai, Vilniaus universitetas, Istorijos magistro laipsnis. Baigiamojo darbo tema: “Žemaitijos kunigaikštystė: tradicija ir naujasis įvaizdis XIX a. pirmojoje pusėje”.

2004 – 2008 metai, Vilniaus universitetas, Istorijos bakalauro laipsnis. Baigiamojo darbo tema: “Bajorijos įvaizdis 1904 – 1914 metų lietuviškoje periodinėje spaudoje”.

2004 metų laida. Telšių VŠĮ “Vyskupo Vincento Borisevičiaus katalikiškoji gimnazija”.

Darbo patirtis ir pareigos: VŠĮ “Istorinių ir genealoginių tyrimų institutas”, vadovė. Genealoginiai tyrimai atliekami nuo 2012 m.

Specializacija genealoginiuose tyrimuose: Istorinė Žemaitijos teritorija (nuo Baltijos jūros iki Nevėžio upės) – Telšių, Šiaulių, Klaipėdos, Tauragės,  Panevėžio ir dalies Kauno apskričių.

Kornelija Gureckaitė-Gureckė
  • "Negalite sujungti taškų žvelgdami į ateitį? Juos galite sujungti tik pažvelgę atgal." S. Jobs

Pagrindinės mokslinės ir profesinės tyrimų kryptys: Žemaitijos istorinė raida ir jos problematika XIX – XX a. I pusė, Istorinio Žemaitijos krašto genealoginiai šaltiniai ir genealogijų sudarymo problematika.

Profesiniai įgūdžiai: Buvusioje Žemaitijos kunigaikštystėje gyvenančių giminių XVI–XX a. genealoginiai tyrimai, šių giminių kartotekų sudarymas, genealoginių ekskursijų vedimas, gyvų giminaičių paieška. Darbo patirtis Lietuvos bei užsienio valstybiniuose archyvuose, bibliotekose bei Lietuvos bažnytinėse institucijose.

Kalbos: Lietuvių (gimtoji), vokiečių, rusų, anglų, lotynų (skaitymas ir vertimas), lenkų (skaitymas ir vertimas).

AGATA ŽIVOTKEVIČ

Gimė ir užaugo Vilniuje, kur gavo ir vidurinį išsilavinimą.

IŠSILAVINIMAS

Istorijos magistro laipsnis 2010 – 2012 metai, Vilniaus universitetas, Istorijos magistro laipsnis. Baigiamojo darbo tema: “Genealogija ir istorijos šaltiniai: Vilniaus gubernijos Trakų apskrities atvejis (XIX a. pirmoji pusė)”.

2001 – 2005 metai, Vilniaus universitetas, Istorijos bakalauro laipsnis. Baigiamojo darbo tema: “Šventųjų dienų reikšmė LDK XV-XVI a ”.

2001 metų laida. Vilniaus Pilaitės vidurinė mokykla.

Darbo patirtis ir pareigos: VŠĮ “Istorinių ir genealoginių tyrimų institutas”, vadovė. Genealoginiai tyrimai atliekami nuo 2005 m.
Specializacija genealoginiuose tyrimuose: Istorinė Suvalkų ir Vilniaus gubernijų teritorija) – Marijampolės, Alytaus, Vilniaus, dalis Kauno ir Utenos apskričių. Taip pat dirbu su „lenkiška“ (dabar priklausanti Lenkijai) Suvalkų gubernijos dalimi bei „baltarusiška“ (dabar priklausanti Baltarusijai) Vilniaus gubernijos dalimi.

Agata Zarunskaitė-Životkevič
  • "Praeitis ir dabartis - mūsų priemonės, tik ateitis - mūsų tikslas." B. Paskalis

Pagrindinės mokslinės ir profesinės tyrimo kryptys: Genealoginių tyrimų metodika, XVIII-XX a. genealoginiai šaltiniai, Suvalkų ir Vilniaus gubernijų geografinių vietovių istoriniai tyrimai, Vilniaus gubernijos kilmingų giminių istoriniai ir genealoginiai tyrimai, XVIII-XX a. Suvalkų ir Vilniaus gubernijų bažnytinio ir administracinio suskirstymo ypatumai, Suvalkų ir Vilniaus gubernijos XIX a. istorinių įvykių kontekste.
Profesiniai įgūdžiai: Buvusioje Suvalkų ir Vilniaus gubernijoje gyvenančių giminių XVI-XX a. genealoginiai tyrimai, šių giminių kartotekų sudarymas, genealoginių ekskursijų vedimas, gyvų giminaičių paieška, Geografinių vietovių istoriniai tyrimai. Darbo patirtis Lietuvos bei užsienio valstybiniuose archyvuose, bibliotekose bei Lietuvos bažnytinėse institucijose.

Kalbos: Lietuvių (gimtoji), lenkų, rusų, anglų, lotynų (skaitymas ir vertimas), senoji rusėnų (skaitymas ir vertimas).