Giminės medžių sudarymas

Šeimos medžiai

Genealoginis tyrimas atliekamas pavardės pagrindu. Tad, jei užsakote pvz. Gureckų giminės genealoginį medį, jame atsispindės visi Gureckai, Gureckaitės ir Gureckienės

Kiekvienas žmogus turi keturias tiesiogines linijas – tai abiejų tėvų tėvai / jų pavardės. Dažniausiai tyrinėjama tėvo tėvo linija, bet pastaruoju metu populiarėja ir tyrimai atliekami visoms linijoms.

Kodėl renkasi mus?

 • Mes esame diplomuotos istorijos magistrės, šioje srityje dirbančios jau 10 metų ir ištyrusios daugiau nei 350 skirtingų giminių istorijų
 • Mes užtikriname aukščiausią kokybę ir už tai atsakome
 • Mūsų stiprybė – tyrimų specializacija regionuose
 • Kasdien plečiame savo asmenines skaitmenines genealoginių duomenų ir šaltinių bazes, tyrinėjame įvairius fondus archyvuose ir bibliotekose, ieškome naujų šaltinių genealoginiams tyrimams išplėsti
 • Investuojame savo laiką ir darbą į duomenų klasifikavimą
 • Atlikdami tyrimus lankomės kone visuose Lietuvoje veikiančiuose archyvuose, bibliotekose ar bažnyčiose. Prireikus ir klientui pageidaujant, vykstame į užsienio šalių archyvus
 • Bendradarbiaujame su užsienio šalių tyrinėtojais ir mokslininkais
 • Tyrimams pasitelkiame ne tik bažnytinių metrikų knygas, nors tai ir yra pagrindinis genealoginis šaltinis, bet ir įvairių laikotarpių surašymus, sąrašus, asmenų veiklos, tremties, teismų bylas, pasus ir t.t.
 • Pateikiame dokumentų kopijas ir darome jų vertimus.
 • Surinktą ir susistemintą informaciją aprašome ir pateikiame glaudų giminės genealoginio medžio istorijos aprašą.
 • Visą surinktą ir susistemintą informaciją, įskaitant dokumentų kopijas, pateikiame klientui įrištoje knygoje ir elektroniniame formate


 

Giminės medis

Šeimos istorijos lobynas

Įdomybės

Istoriniai dokumentai, medžiai, nuotraukos